vstavač kukačka

vstavač kukačka

Vstavač kukačka (Latinský název: (Orchis morio L.)) je jednou z nejkrásnějších a nejzajímavějších orchidejí naší květeny. Tento drobný druh roste na slunných a suchých loukách, kde rozkvétá v průběhu května. Jeho květy mají různé odstíny nachové, růžové nebo bílé barvy a jsou uspořádány do hustého hroznu na lodyze vysoké až 40 cm. Vstavač kukačka je také známý pod starším názvem vstavač obecný, což napovídá, že v minulosti byl tento druh hojný a rozšířený po celém území České republiky.

Bohužel, v současnosti je vstavač kukačka kriticky ohroženým druhem, který silně ustupuje z naší krajiny. Hlavní příčinou jeho úbytku je změna obhospodařování luk, které vedla k narušení přirozeného ekologického prostředí pro tento druh. Vstavač kukačka potřebuje dobře propustné a vápnité půdy s nízkým obsahem živin a pravidelnou pastvu nebo kosení. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, dochází k zarůstání luk náletovými dřevinami, zvýšení konkurence jiných rostlin a snížení světelných podmínek pro vstavače.

Vstavač kukačka je také zajímavý tím, že má velmi složitý způsob opylování. Jeho květy totiž napodobují samičky některých druhů vosiček rodu Gorytes, které lákají samečky těchto vosiček k tzv. pseuodokopulaci. Při tomto aktu se na tělo samečka vosičky přilepí pylová brylka (pollinium), kterou pak přenese na jiný květ vstavače a tím ho opylí. Tento způsob opylování je velmi efektivní, ale také velmi závislý na přítomnosti vhodných opylovačů.

Vstavač kukačka je také Rostlinou roku 2021, kterou vyhlásila Česká botanická společnost. Tímto oceněním chce upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené nebo jinak zajímavé druhy naší květeny a vybízet k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně. Pokud se chcete dozvědět více o tomto druhu, můžete navštívit některou z jeho lokalit nebo si přečíst články o něm na internetu.

Zdroje:

– Rostlina roku 2021 – vstavač kukačka | Česká botanická společnost (https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2021)
– Květ – Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt)

Fotogalerie: