Zde uchovávám seznam rostlin, které se mi podařilo při mých fotografických cestách najít a vyfotografovat. V herbáři nenaleznete žádné orchideje, pro ty jsem vyčlenil samostatnou stránku.

Koniklec velkokvětý Koniklec bílý alpínský Koniklec luční český
Tařice skalní Brambořík nachový Sasanka hajní
Hořec clusiův Hořec jarní Prvosenka jarní
Silenka nadmutá Štírovník růžkatý Zvonek klubkatý
Bledule jarní Len žlutý Hlaváček jarní
Prvosenka nejmenší Sněženka podsněžník Zvonek kopřivolistý
Jaterník podléška Devětsil lékařský Podbílek šupinatý
Lýkovec jedovatý Pipla osmahlá Áron východní
Kosatec různobarvý Večernice vonná Kosatec trávolistý
Vitod větší Kosatec nízký Bledule letní
Kakost krvavý Koulenka prodloužená Kručinka německá
Tolita lékařská Rožec kuřičkolistý Rozrazil rozprostřený
Violka žlutá sudetská Snědek chocholičnatý Hlaváček letní
Rožec rolní Kandík psí zub Křivatec český
Lilie zlatohlávek Šafrán bělokvětý Hruštice jednostraná