violka žlutá sudetská

violka žlutá sudetská

Latinský název: (Viola lutea subsp. sudetica)

Popis: Vytrvalá, 9 – 25 cm vysoká bylina. Roste na vysokohorských loukách a pastvinách. Vyskytuje se výhradně ve vyšších horských oblastech. Violka žlutá sudetská patří mezi silně ohrožené druhy naší flóry (C2) a je rovněž zařazena v mezinárodním červeném seznamu.
Kvete: červen – září

Fotogalerie: