Orchideje Bílých Karpat

Po delší době jsem se dostal k tomu, abych se podíval jak to o letošní orchidejové sezóně vypadá v Bílých Karpatech. Projel jsem svoje oblíbená místa a nastalo „lehké“ zklamání. Letošní rok, je co se týče orchidejí chudší, tam kde jsem loni potkal desítky tořičů, se mi povedlo najít pouze jednu odkvetlou rostlinku 🙁 Ale i tak bylo na co se dívat a co fotit. (Pokračování textu…)

Orchideje

V poslední době jsem navštívil pár lokalit s orchidejemi. Mezi druhy které jsem našel patří bradáček vejčitý, tořič včelonosný, kruštík bahení, vstavač osmahlý, prstnatec pleťový a prstnatec karpatský.

Do alb jsem přidal pár fotografií výše zmíněných druhů. (Pokračování textu…)