smrkovník plazivý

smrkovník plazivý

Smrkovník plazivý (Goodyera repens) je nenápadná orchidej s drobnými květy, která obvykle roste ve skupinkách. Je jediným druhem rodu smrkovník, který v české přírodě roste. Patří mezi orchideje, jejichž na podzim vyrostlé listové růžice přečkají bez úhony zimu a na jaře pokračují v růstu.
Tato rostlina je zajímavá svým vzhledem a životním cyklem. Její drobné květy jsou nenápadné, ale přesto krásné. Na podzim vyrostlé listové růžice přečkají zimu a na jaře pokračují v růstu. Tato rostlina je jedinečným příkladem přizpůsobivosti a odolnosti.Smrkovník plazivý se objevuje v kulturních lesích a řada jeho lokalit není územně chráněna.
Největší ohrožení pro tento druh představuje zničení celých, plošně malých porostů při běžných hospodářských zásazích. Na stávajících lokalitách může druh ohrožovat zapojování bylinného patra konkurenčně zdatnějšími druhy (zejména travami), změna zapojení stromového patra (lokality musí zůstat trvale zastíněny) a změny vlhkostních poměrů.

Fotogalerie: