Orchideje z podmáčených luk

Orchideje z podmáčených luk

O víkendu jsem navštívil tři lokality, na kterých jsem se byl podívat na skupinu orchidejí, které jsou pro mne z pohledu identifikace velmi problematické – prstnatce. Mimo prstnatců se mi podařilo najít vstavač bahenní a na poslední lokalitě jsem narazil na vemeník zelenavý a pětiprstku žežulník.

Na případné návštěvníky těchto stránek mám prosbu – pokud by se Vám podařilo některý z prstnatců identifikovat a napsat mi jeho určení budu rád.