Orchideje (2021-05-29)

Orchideje (2021-05-29)

Rychlá víkendová návštěva na dvou orchidejových lokalitách. Na první z nich, návštěva malé nenápadné orchideje schované v trávě – vemeníčku zeleného. Na druhé lokalitě pak krásné květy tořiče čmelákovitého společně s dalšími orchidejemi.

Vemeníček zelený, tořič čmelákovitý, okrotice bílá, bradáček vejčitý a vemeník byli v optimu, vstavač vojenský už lehce za optimem a na lokalitě se objevovaly první poupata pětiprstek.