okrotice dlouholistá

okrotice dlouholistá

Latinský název: (Cephalanthera longifolia)

Popis: Vytrvalá, 15-40 cm vysoká rostlina s řídkým květenstvím obvykle 8-18 květy. Roste v listnatých lesích, lesních okrajích, křovinách, zejména pod buky a habry.
Kvete: květen – červen

Fotogalerie: